Výrobce pístů do spalovacích motorů a kompresorů

Kvalita a ekologie

Kvalita

Společnost ALMET, a.s. je dlouhodobě certifikována podle normy systému managementu kvality ISO 9001÷2008 (certifikát CZ, certifikát EN). ALMET, a.s. vyjadřuje svůj vztah ke kvalitě vydáním "Politiky kvality".

Ke kontrole jsou využívána moderní kontrolní zařízení:

  • rentgen televizní řetězec
  • ultrazvukové přístroje
  • spektrometr
  • automatické měřící linky pro výstupní kontrolu

Kvalita našich výrobků je dlouhodobě ověřena vysokou spokojeností našich zákazníků.

Životní prostředí

V oblasti ekologie zajišťuje společnost ALMET všechny povinnosti vyplývající ze zákonů k ochraně životního prostředí. Pro zajištění bezpečné likvidace obalových materiálů je společnost ALMET od roku 2005 zapojena do systému EKO-KOM. Společnost sleduje a měří úroveň vypouštěných emisí a odpadových vod ve spolupráci s akreditovanou laboratoří.