Výrobce pístů do spalovacích motorů a kompresorů

O společnosti

  • Společnost ALMET, a.s. je český výrobce pístů do spalovacích motorů a kompresorů s více než 80tiletou tradicí.
  • ALMET a.s. je moderní dynamická společnost, pružně reagující na potřeby trhu. Vyrábí široký sortiment pístů pro spalovací motory a pro kompresory. Dodávky pístů směřují do prvovýroby i pro náhradní spotřebu, do tuzemska i do zahraničí. Dodávky do prvovýroby představují 60 % z celkové produkce. Přímý export činí 50 % z celkové produkce.
  • V České republice je největším odběratelem pístů ZETOR TRACTORS a.s. Brno a TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice. Významným zahraničním odběratelem je společnost v USA, kam ALMET dodává písty pro motory sportovních letadel. Dalšími významnými odběrateli pístů ALMET jsou výrobci motorů jak z východní tak i západní Evropy – Bělorusko, Rusko, Německo, Velká Británie, Slovensko, Polsko.
  • Společnost ALMET je členem investiční skupiny PROSPERITA. Je finančně silnou a ziskovou společností, veškeré své závazky hradí v termínu splatnosti a v současné době není zatížena bankovním úvěrem.

Historie společnosti

1933

Založení firmy pod názvem RIAL majitelem panem Aloisem Riegrem.

1946

Zahájení výroby automobilových a motocyklových pístů.

1951

Začlenění firmy do podniku Metalurgické závody n. p. Týnec nad Sázavou.

1992

Založení akciové společnosti ALMET, a.s.

1997

PROSPERITA se stává majoritním vlastníkem.

2000

ALMET významně investuje do moderní technologie a získává významné odběratele.